Forskningsgrupper (på engelska) Forskningstjänster (på engelska)

Kontaktuppgifter

Haartmansgatan 8 (PB 63)
00014 Helsingfors universitet
Tel. växel 02941 911
Fax. 02941 25302

Telefonkatalog


Akademiskt medicincentrum Helsingfors (AMCH)

På AMCHs campus möts dagligen medicinsk toppforskning, undervisning och vård. På AMCH idkas ett intensivt samarbete mellan medicinska fakulteten vid Helsingfors universitetet (HU), Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) och Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HUCS) – för patienternas och hela samhällets bästa.

Forskning och forskarutbildning

Biomedicinska avdelningar erbjuder en unik och stimulerande forskningsmiljö omgiven av toppmodern utrustning vid det ledande och största biomedicinska kampusområdet Finland.

Omkring 30 forskningsgrupper är fokuserade på neurovetenskaper, metaboli, samt cancer- och utvecklingsbiologi. Den höga allmänna nivån på forskningsgruppernas ledare reflekteras av medlemskap i Finlands Akademis Center of Excellence, i Forskningsprogram med internationell evaluering, samt i ett flertal Graduate School nätverk. Gruppledarna vid biomedicinska avdelningar koordinerar även ett antal Core Faciliteter inom Biomedicum såsom, Biomedicum Imaging Unit, Biomedicum Genomics med genom-omfattande lentivirus DNA bibliotek, virus laboratorium och biochip facilitet, Zebrafisk-enhet, samt en vävnadsprocesseringsenhet.

Photo: Jukka SuokasForskningsgrupledare möte, maj 2011

Den externa finansieringen från Finlands Akademi, TEKES, EU, och privata stiftelser omfattar ungefär 50% av den totala budgeten. Sammanlagt verkar omkring 200 forskare, forskningsassistenter, och doktorandstuderande vid biomedicinska avdelningar.

Var god uppsök de olika forskningsgruppernas hemsidor för ytterligare information om pågående forskningsverksamhet och kontakta direkt gruppledarna angående lediga platser vid biomedicinska avdelningar.

Foto:Mauri Helenius