Kontaktuppgifter

Haartmansgatan 8 (PB 63)
00014 Helsingfors universitet
Tel. växel 02941 911
Fax. 02941 25302

Telefonkatalog


Akademiskt medicincentrum Helsingfors (AMCH)

På AMCHs campus möts dagligen medicinsk toppforskning, undervisning och vård. På AMCH idkas ett intensivt samarbete mellan medicinska fakulteten vid Helsingfors universitetet (HU), Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) och Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HUCS) – för patienternas och hela samhällets bästa.

 

Biomedicum Helsinki - Foto:Veikko Somerpuro

Nyheter och intervjuer

  • Individualiserad vård  -  Professor Sampsa Hautaniemis forskningsgrupp i systembiologi arbetar för att sjukvården bättre ska kunna beakta individuella skillnader patienter emellan och patienten som unik individ. (14.10.2014)
  • En mångsysslare  -  En medicin mot alkoholism skulle vara kronan på prorektor Pertti Panulas karriär. (30.07.2014)
  • Sömnbrist försvagar immunförsvaret  -  Helsingfors universitets forskningsgrupp Sleep Team har fått fram resultat som förklarar varför sömnbrist höjer risken för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2 diabetes. (8.11.2013)
  • Läkare på två språk  -  Läkarutbildningen är ett exempel på levande tvåspråkighet inom universitetet. Det säger koordinator Tom Pettersson, som i december fick hederstiteln professor av republikens president. (23.5.2012)

Mera nyheter och intervjuer