Oppialat ja osastot

Yhteystiedot

Haartmaninkatu 8 (PL 63)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelinvaihde 02941 911
Fax. 02941 25302

Puhelinluettelo


Akateeminen lääketiedekeskus Helsinki (AMCH)

AMCH-kampuksella huipputason lääketieteen tutkimus, opetus ja hoito kohtaavat päivittäin. AMCH on tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan (HY) ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) sekä Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaalan (HYKS) kesken – potilaiden ja koko yhteiskunnan hyväksi.

Tietoa biolääketieteellisistä oppialoista ja osastoista

Biolääketieteelliset oppialat ja osastot ovat anatomia, farmakologia, fysiologia ja biolääketiede ja kehitysbiologia. Osastot toimivat Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Meilahden kampuksella tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicum Helsingissä. Osastot huolehtivat lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden suomen- ja ruotsinkielisestä peruskoulutuksesta kahden ensimmäisen vuoden osalta ja lisäksi osallistuvat englanninkielisen translationaalisen lääketieteen maisterikoulutusohjelman (TRANSMED) suunnitteluun ja toteutukseen.

Biolääketieteelliset osastot panostavat voimakkaasti tieteelliseen jatkokoulutukseen ja lääketieteen perustutkimukseen. Tutkimuksen painopistealat ovat neurotieteet, aineenvaihdunta ja syöpä- ja kehitysbiologia. Osastoissa toimii useita kansainvälisesti merkittäviä tutkimusryhmiä.

Kuva: Ida Pimenoff